february 24th, 2010

“It is one of the commonest of mistakes to consider that the limit of our power of perception is also the limit of all there is to perceive.” ”Una din cele mai frecvente greseli este de a considera ca limita puterii noastre de percepţie este, de asemenea, limita a tot ceea ce este de perceput”.…