De heer Rus, gaan neuken zelf

Geachte heer Rus, ik weet het Nederlands is zwaar, omdat ik probeer te leren en te spreken sinds 2010, maar … mijn dochter – de #punk – zoals ze zou kunnen zien wat je hebt gezegd, ze op een dag zal antwoorden “GO FUCK ZELF “, zoals ze heeft geleerd van haar vader (dat zou me zijn) dat er voor de slechte mensen geen excuses, maar ze gewoon neuken.
Ondertussen is mijn vrouw (de #prostitute) worstelt echt moeilijk te houden van alle uitgaven met al haar werk en wat ik hier kan sturen. Vanaf hier, ik kan haar niet echt te sturen veel, omdat je – klootzakken – zorgde reeds dat de #Roemeense #specialisten worden gezien als laatste #afval. Hoewel niemand weet dat we geen afval. hoewel iedereen weet al dat we #ervaren, #opgeleid en ervaren. De meesten van ons zijn echt #vernieuwend. Eigenlijk zijn we het redden van onze werkgevers veel geld simpelweg omdat we denken dat in een andere #dimensie, de dimensie van de #honger en #zorgen.
Wat weet je over die, de heer Rus? Het was inderdaad een probleem wanneer je dochter in de wet gevraagd voor #borst / #lippen operatie?!? Dat denk ik niet. Heeft ze ooit gevraagd voor #voedsel geld? Dat denk ik niet. Maar hoe komt u al die geld als je bent gewoon een eenvoudige #budgettaire man?!? Is het misschien omdat je eigenlijk alleen maar een dief fuckin ‘?!? Een kleine dief #steelt hoop van ons leven?!?

Ik kan echt niet het juiste antwoord te geven, hoewel ik al weet je niets, maar een waardeloze verdomde #DIEF bent … Alles wat ik kan zeggen is dat ik hoop echt karma op een dag zal zien is goed en zal terug te geven aan je alles wat je hebt van ons gestolen. #FUCKYOU!

(to all my Dutch friends – i am sorry, i know google translate is bad, but i needed that for the hashtags).

 

Here’s the #English original text:

“Dear Mr Rus, i know Dutch is heavy, since i am trying to learn and speak it since 2010, but… my daughter – the golan – as she might see what you’ve said, one day she will reply “GO FUCK YOURSELF” as she has learned from her father (that would be me) that for bad people there’s no excuses but just fuck them.
Meantime, my wife is struggling really hard to keep up all the expenses with all her work and whatever i can send from here. From here, i cannot send her really a lot, since you – motherfuckers – took care already that Romanian specialists to be seen as last garbage. Although nobody knows we’re not garbage. although anybody knows already we’re skilled, trained and experienced. Most of us are really innovative. Actually we’re saving our employers lots of money simply because we think in another dimension, the dimension of hunger and worries.
What do you know about those, Mr Rus? It was indeed a problem when your daughter in law asked for breast / lips surgery?!? I don’t think so. Did she ever asked for food money? I don’t think so. But how comes you have all of those money as you’re just a simple budgetary man?!? Is it maybe because you’re actually just a fuckin’ thief ?!? A petty thief stealing our life’s hopes ?!?

I really cannot give the right answer, although i already know you’re nothing but a lousy fucking THIEF… All i can say is that i really hope karma one day will show is right and will give back to you all you’ve stolen from us. FUCK YOU!”

The whole story is here: http://www.trtworld.com/news.php?q=europe-romanian-minister-quits-over-punks-and-prostitutes-comment-3010

… and do you know why this whole shit story is so sad?!? Because it happens in the 2015 Europe… 😦

Advertisements

One thought on “De heer Rus, gaan neuken zelf

  1. Wow! 

    Scurt și cuprinzător!  La obiect!  Foarte tare! Ma unge pe suflet! 🙂 

    Trimis din Yahoo Mail pe Android

    De la:”BaaobaaB” Data:Sâ 13 iun. 2015 la 2:27 AM Subiect:[New post] De heer Rus, gaan neuken zelf

    Drago posted: “Geachte heer Rus, ik weet het Nederlands is zwaar, omdat ik probeer te leren en te spreken sinds 2010, maar … mijn dochter – de #punk – zoals ze zou kunnen zien wat je hebt gezegd, ze op een dag zal antwoorden “GO FUCK ZELF “, zoals ze heeft geleerd van”

Comments are closed.