ROSTUL – de Bradut Florescu

Când te desparţi din vina ta, încerci o vreme să te lupţi cu ireversibilul, îţi dai seama că n-are sens, te lamentezi de formă şi renunţi. Când te desparţi din vina celuilalt, ai nevoie de o perioadă de timp să înţelegi ce s-a întâmplat. Iei povestea de la capăt, pas cu pas, şi te chinui să pricepi ce n-a fost bine şi unde ar fi trebuit ca lucrurile să apuce pe alt drum.

La fel se întâmplă şi atunci când te desparţi de ţara ta. Dezamăgit, înşelat, mânios, îndurerat. Nu ţi-e uşor s-o laşi. Ţara şi mama nu ţi le alegi. Te aşezi pe celălalt mal al lumii şi cauţi răspunsul: ce s-a întâmplat cu ţara mea, de-am fost nevoit s-o părăsesc ?

României i-a dispărut rostul. E o ţară fără rost, în orice sens vreţi voi. O ţară cu oameni fără rost, cu oraşe fără rost, cu drumuri fără rost, cu bani, muzică, maşini şi ţoale fără rost, cu relaţii şi discuţii fără rost, cu minciuni şi înşelătorii care nu duc nicăieri.

Există trei mari surse de rost pe lumea asta mare: familia, pământul şi credinţa.

Bătrânii. România îi batjocoreşte cu sadism, de 20 de ani. Îi ţine în foame şi în frig. Sunt umiliţi, bruscaţi de funcţionari, uitaţi de copii, călcaţi de maşini pe trecerea de pietoni. Sunt scoşi la vot ca vitele, momiţi cu un chil de ulei sau de mălai de care, dinadins, au fost privaţi prin pensii de rahat. Vite slabe, flămânde şi bătute, asta au ajuns bătrânii noştri. Câini ţinuţi afară iarna, fără măcar o mână de paie sub ciolane.

Dar, ce e cel mai grav, sunt nefolosiţi. O fonotecă vie de experienţă şi înţelepciune, a unei generaţii care a trăit atâtea grozăvii este ştearsă de pe bandă, ca să tragem manele peste. Fără bătrâni, nu există familie. Fără bătrâni, nu există viitor.

Pământul.Care pământ? Cine mai e legat de pământ, în ţara aia? Cine-l mai are şi cine mai poate rodi ceva din el? Majestatea Sa Regele Thailandei susţine un program care se intitulează “Sufficiency Economy”, prin care oamenii sunt încurajaţi să crească pe lângă case tot ce le trebuie: un fruct, o legumă, o găină, un purcel. Foarte inteligent. Dacă se întâmplă vreo criză globală de alimente, thailandezii vor supravieţui fără ajutoare de la ţările “prietene”.

La noi chestia asta se numeşte “agricultură de subzistenţă” şi lui tanti Europa nu-i place. Tanti Europa vrea ca ţăranii să-şi cumpere roşiile şi şoriciul de la hypermarketuri franţuzeşti şi germane, că d’aia avem UE. Cântatul cocoşilor dimineaţa, lătratul vesel al lui Grivei, grohăitul lui Ghiţă până de Ignat, corcoduşele furate de la vecini şi iazul cu sălcii şi broaşte sunt imagini pe care castraţii de la Bruxelles nu le-au trăit, nu le pot înţelege şi, prin urmare, le califică drept niste arhaisme barbare. Să dispară!

Din beţivii, leneşii şi nebunii satului se trag ăştia care ne conduc acum. Neam de neamul lor n-a avut pământ, că nu erau în stare să-l muncească. Nu ştiu ce înseamnă pământul, câtă linişte şi câtă putere îţi dă, ce poveşti îţi spune şi cât sens aduce fiecărei dimineţi şi fiecărei seri. I-au urât întotdeauna pe cei care se trezeau la 5 dimineaţa şi plecau la câmp, cu ciorba în sufertaş. Pe toţi gângavii şi pe toţi puturoşii ăştia i-au făcut comuniştii primari, secretari de partid, şefi de puşcării sau de cămine culturale. Pe toţi ăştia, care au neamul îngropat la marginea cimitirului, de milă – de silă, creştineşte.

Credinţa. O mai poartă doar bătrânii şi ţăranii, câţi mai sunt, cât mai sunt. Un strai vechi, cusut cu fir de aur, un strai vechi, greu de îmbrăcat, greu de dat jos, care trebuie împăturit într-un fel anume şi pus la loc în lada de zestre, împreună cu busuioc, smirnă şi flori de câmp. Pus bine, că poate îl va mai purta cineva. Când or să moară oamenii ăştia, o să-L ia cu ei la cer pe Dumnezeu.

Avem, în schimb, o variantă modernă de credinţă, cu fermoar şi arici, prin care ţi se văd şi ţâţele şi portofelul burduşit. Se poartă la nunţi, botezuri şi înmormântari, la alegeri, la inundaţii, la sfinţiri de sedii şi aghesmuiri de maşini luxoase, la pomenirea eroilor Revoluţiei. Se accesorizează cu cruci făcute în grabă şi cu un “Tatăl nostru” spus pe jumătate, că trebuie să răspunzi la mobil. Scuze, domnu’ părinte, e urgent.

Fugim de ceva, ca să ajungem nicăieri. Ne vindem pământul să facă ăştia depozite şi vile de neam prost pe el. Ne sunăm bunicii doar de ziua lor, dacă au mai prins-o. Bisericile se înmulţesc, credincioşii se împuţinează, sfinţii de pe pereţi se gândesc serios să aplice pentru viza de Canada.

Fetele noastre se prostituează până găsesc un italian bătrân şi cu bani, cu care se mărită. Băieţii nostri fură bancomate, joacă la pokere şi beau de sting, pentru că ştiu de la televizor că fetele noastre vor bani, altfel se prostituează până găsesc un italian bătrân cu care se mărită. Părinţii noştri pleacă să culeagă căpşuni şi să-i spele la cur pe vestici. Iar noi facem infarct şi cancer pentru multinaţionalele lor, conduse de securiştii noştri.

Sună-ţi bunicii, pune o sămânţă într-un ghiveci şi aprinde o lumânare pentru vii şi pentru morţi…

publicat de Bradut Florescu la 16:42, 16 martie 2010

http://bradut-florescu.blogspot.ro/2010/03/rostul.html

——————————————————————————————————————————————————————–

The following is adapted from the original text by Bradut Florescu- so the non-speakers of Romanian to try understand first, BEFORE criticizing the Romanians :

If you break-up by your fault, you try for a while to fight the irreversible, realize there’s no sense in that, make some formal complains and quit. If you break-up by the others fault, you need time to understand what happened. Replay the story – step by step and bother to get the point: what went wrong, where should it happen different.

Same happens when you break-up with your country. Disappointed, cheated, angry, grieved… The break is not easy. The country and the mother you cannot choose. You just sit on the other shore of the world and try to figure out an answer: what happened to my country? Why did I have to leave it?

Romania has no more sense. It is a country with no sense, in any kind of sense you wish. A country with senseless people, senseless cities, senseless roads, senseless music, cars and fashion, senseless relations and discussions, lies and cheating leading nowhere.

There are three great sense sources: the family, the land and the faith.

The Elders. Romania sadistically mocks them since last 20 years. Keeps them in hunger and cold. They are humiliated, picked on by officials, forgotten by children, run over by cars on pedestrian crossing. They are hauled out to ballot like cattle, they are lured with a dime of oil or corn – dime they were especially deprived by shit pensions. Weak, hungry and beaten cattle – this is what our elders became. Dogs kept outside in the winters – without even a handful of straws under their bones.

Yet the worst is they are not used. A live and alive archive of wisdom and experience – an archive of a surviving generation over amazing horrors is simply erased from the tape to make place for the callousness. With no elders, there is no family. With no elders, there is no future.

The Land. What land?! Who cares anymore about the land in that country? Who still have it and who still can make it crop? His Majesty King of Thailand supports the “Sufficiency Economy” program – encouraging people to grow themselves all they need: fruits, vegetables, animals… Very smart! Whether there is a global crisis happening, at least Thailand will survive by themselves, with no begging help from “friend” countries.

We call this “subsistence agriculture” – but the subsistence agriculture doesn’t like to Europe. Europe wants our countrymen to buy their tomatoes and the pork rind from French and German hypermarkets – that’s why there is Europe. Cocks crowing in the morning, Spot’s barking cheerful, Bacon’s grunting until Joel, stolen mirabelles from the neighbors, the pond with lovely willows and frogs – those are all images the neutered from Bruxelles haven’t lived and cannot understand – therefore they are barbaric archaisms and have to disappear!

Out of the drunkards, lazy and crazy villagepeople are coming those who lead us now. Family of their race had never land for they were incapable to work it. They don’t understand what means the land – how much strength and power it can give you, what stories can tell you and how much sense does bring to every sunrise and sunset. They always hated the people waking up at 5am to leave for work. All these stutterers and lazy were made mayors, secretaries, chiefs of prisons or theaters by the communists. All those still have their families christian buried to the edge of cemeteries – out of pity or out of disgust …

The Faith. Still worn by elders and peasants – as they are, as where are… Ancient garment sewed in gold, ancient garment hard to wear and hard to undress, ancient garment that has to be folded in a certain way and put back in the chest of dowry, together with basil, myrrh and wild flowers. Laid back well – maybe someone will ever wear it back. When all these people will die, they will take God to heaven with them.

Instead, we do have a modern version of faith, with zippers and velcro – by which one can see the tits and the stuffed wallet. It’s worn on weddings, baptisms and funerals, elections, flows, office and luxury cars sanctifications and on Revolution heroes remembrance. It goes well with hurried crosses and half said prayers- since you have to answer your mobile. Sorry, father priest – it’s urgent…

We are running from something to arrive nowhere. We are selling our land so others can build huge warehouses and bad taste houses. We are calling our elders only on their birthdays, if they still live. Churches multiply, believers get scarce, the saints on the church walls seriously think to apply for Canadian visa.

Our girls prostitute until they find an old wealthy Italian to marry to. Our boys are stealing from ATM’s, play online pokers and get drunk since they know from TV our girls prostitute until they find an old wealthy Italian to marry to. Our parents leave to west to pick strawberries and to wash old western asses. We are doing heart attacks and cancer for their multinational companies, lead by our old secret police.

 

Call your forefathers, put a seed and light a candle for the living and for the dead…

published by Bradut Florescu at 16:42, on March 16th 2010

http://bradut-florescu.blogspot.ro/2010/03/rostul.html

Advertisements