March 23rd, 2010

One of the greatest paradoxes of our physical senses, is that our eyes actually show us what we believe, not what we see. And fortunately, it’s easier to change what we believe, than what we see.

Unul din cele mai mari paradoxuri are simturilor noastre fizice este ca ochii de fapt ne arata ceea ce credem, nu ceea ce vedem. Si – din fericire, este mai usor sa schimbam ceea ce credem decat ceea ce vedem.

Een van de grootste paradoxen van onze fysieke zintuigen, is dat onze ogen eigenlijk tonen ons wat we geloven, niet wat we zien. En gelukkig is het gemakkelijker om te veranderen wat wij geloven, dan wat we zien.


Advertisements