february 24th, 2010

“It is one of the commonest of mistakes to consider that the limit of our power of perception is also the limit of all there is to perceive.”

”Una din cele mai frecvente greseli este de a considera ca limita puterii noastre de percepţie este, de asemenea, limita a tot ceea ce este de perceput”.

“Het is een van de meest voorkomende fouten aan te nemen dat de limiet van onze macht van de waarneming is ook de limiet van alles wat er te zien.”

C. W. Leadbeater

Advertisements